REGULAMIN
PRÓBY PRACY POLOWEJ WYŻŁÓW

(obowiązujący od dnia 22. stycznia 2007)
 

§1

W próbach uczestniczyć mogą psy w wieku od 6 do 24 miesięcy
 

§2

Próby rozpoczynają się sprawdzianem reakcji psów na strzał. Psów reagujących wyraźnie lękliwie nie dopuszcza się do dalszych konkurencji
 

§3

Pracę psów ocenia się w niżej podanych konkurencjach, z ustalonymi niezmiennie współczynnikami. Psom wyróżnionym komisja przyznaje dyplomy I, II i III° w zależności od uzyskanych ocen i sumy punktów, których limity zawiera tabelka.
Ocena "0" otrzymana za niewykonanie którejkolwiek z konkurencji pozbawia psa praw do otrzymania dyplomu.
 

§4

Organizatorzy prób mogą celem ich przeprowadzenia wykorzystywać zwierzynę hodowlaną, jednak o fakcie tym powinni uprzedzić wszystkich potencjalnych uczestników najpóźniej w momencie zgłaszania psów do uczestnictwa w próbach


OBJAŚNIENIA I WSKAZÓWKI DO OCENY

Na próbach ocenia się głównie cechy wrodzone psa a przede wszystkim: wiatr, wystawianie i skłonność do pracy w wodzie.
Psy pracują pojedynczo w wylosowanej kolejności. Kolejność przeprowadzania poszczególnych konkurencji pozostawia się do uznania komisji sędziowskiej. Podczas okładania pola psy powinny być prowadzone pod wiatr.

 

1. Wiatr
Ocenia się podczas szukania i wystawiania zwierzyny w polu. Przy ocenie należy brać pod uwagę odległość zawietrzenia zwierzyny, uwzględniając przy tym następujące czynniki:
* szybkość chodów, np. pies szybciej poruszający się ma mniejsze szanse zawietrzenia zwierzyny z dalszej odległości,
* warunki atmosferyczne. w tym: siłę i kierunek wiatru, temperaturę, wilgotność powietrza, wilgotność podłoża i upraw, opady atmosferyczne,
* rodzaje podłoża i upraw.

Błędy
* zawietrzenie przy korzystnych warunkach pogodowych i terenowych zwierzyny na bardzo małą odległość, tj. poniżej 5 metrów,
* przy korzystnych warunkach ominięcie lub wypłoszenie zwierzyny,
* brak pasji i zainteresowania się zwierzyną.
Nie należy traktować jako błędy:
* wystawiania zwierzyny na mniejszą odległość niż jej zawietrzenie,
* przecięcia tropów zająca bez zaznaczenia ich,
* krótkich pustych stójek i stójek do "ptaszków",
* krótkiego wystawiania tropów, kotlin i paprzysk.

 

2. Wystawianie
Od młodego wyżła nie wymaga się jeszcze klasycznej, twardej stójki. Dlatego nie uważa się za błąd pogonienie zwierzyny, jeżeli pies wcześniej zaznaczył jej obecność wyraźną, choćby nawet czasowo krótką, stójką. Jednak w przypadku częstych, zbyt krótkich stójek ocena za tę konkurencję nie może być wyższa niż "l". Psy wystawiające tropy, kotliny czy paprzyska mogą otrzymać ocenę "3".

 

3. Sposób szukania
Podczas szukania wyżeł powinien chodzić szeroko i wykazywać wyraźną skłonność do przekładania pola zygzakami.

Błędy
* bliskie trzymanie się przewodnika.
* wychodzenie z ręki przewodnika.
* brak zainteresowania pracą.

 

4. Szybkość chodów
Uzależniona jest od pewnego stopnia od ukształtowania terenu i rodzaju upraw. Wyżeł powinien poruszać się i trzymać głowę w sposób typowy dla danej rasy, rozwijając możliwie największą szybkość.

 

5. Skłonność do pracy w wodzie

Podczas tej konkurencji nie wolno stosować przymusu, można natomiast zachęcać psa do wejścia do wody, np. rzucając kamyk, tak aby pies to widział lub wchodząc samemu i przyzywając psa. Im chętniej i głębiej pies wchodzi do wody po otrzymaniu rozkazu, tym wyższą otrzymuje ocenę. Przewodnikowi wolno zachęcać psa do wejścia do wody rzucaniem do niej kamyków. Kamyki wolno rzucać trzykrotnie - za każdy rzut obniża się końcową ocenę o "1".

Również należy obniżyć ocenę psom, które wejdą do wody dopiero zachęcone wcześniejszym wejściem do niej swojego przewodnika. Na wykonanie tej konkurencji przeznacza się maksymalnie 10 minut.
* jeżeli pies przepłynie swobodnie minimum 5 metrów - otrzymuje ocenę "4",
* jeżeli przepłynie odległość 2-4 metrów - otrzymuje ocenę "3",
* jeżeli pies wszedł do wody do wysokości łokci i nie wykazuje chęci poruszania się w niej, nie może otrzymać oceny wyższej niż "1".

 

6. Posłuszeństwo i skłonność do współpracy z przewodnikiem
Nie wymaga się jeszcze bezwzględnego posłuszeństwa, lecz jedynie wyraźnej skłonności do wykonywania otrzymanych rozkazów oraz utrzymywania kontaktu z przewodnikiem podczas przeszukiwania terenu.
Jeżeli na polecenie sędziego przewodnik nie zdoła w czasie 10 minut przywołać psa, to otrzymuje za tę konkurencję ocenę "0"

 

Tabela konkurencji i ocen prób polowych wyżłów

KonkurencjeWspółczynnikLimity
Suma punktów
807060
Dyplom
II°III°
1Wiatr5332
2Wystawanie5332
3Sposób szukania i pasja432-
4Szybkość i styl pracy42--
5Skłonność do pracy w wodzie42--
6Posłuszeństwo332-
 Razem25